Nonnebakken

I Odense på sydsiden af Odense Å har ligget har ligget endnu en ringborg fra omkring 980 kaldet Nonnebakken. Nonnebakkens beliggenhed ved Odense Å er i overensstemmelse med Trelleborg og Fyrkats beliggenhed ved vandløb med adgang til åbent vand. Nonnebakken lå i området mellem gaderne Nonnebakken, Absalonsgade, Allégade og Hunderupvej, der i dag er delvist bebygget. Bebyggelsen har betydet, at muligheder for udgravninger og resultatet af disse har været rimelig sparsomme. Der er dog fundet træ, så borgen kunne dateres ved hjælp af dendrokronologi.

Skitse af Nonnebakken

Ved udgravningerne blev det konstateret at Nonnebakken, som Fyrkat, havde en indre diameter på 120 meter. På voldens ydreside har der, som på øvrige ringborge, været en voldgrav. Borgens indre har også har 2 træbelagte gader der krydser hinanden på midten og en træbelagt gade langs hele voldens inderside. Bebyggelsen kendes ikke med sikkerhed, da der ikke har været muligt at påvise bygninger på stedet, men bebyggelsen har sikkert været som på Fyrkat.

Nonnebakkens placering er i meget god overensstemmelse med de øvrige ringborge. Tæt ved vandet, hvorfra der kunne komme forsyninger, og jævnt fordelt over landet. Igen tyder det på at Nonnebakken er en del af en større plan, som en central magt, sandsynligvis kongen, har stået for.


Opdateret d. 26.7.2005