Baggrund

Den danske kongerække kan føres tilbage til 900-tallet, hvor kongefamiliens stamfader Gorm den Gamle regerede kongeriget fra kongesædet i Jelling. Gorm den gamle regerede frem til sin død omkring 958, hvorefter sønnen Harald Blåtand blev konge. Under Harald Blåtand blev riget for alvor samlet og han udvidede riget til også at omfatte Norge eller måske kun Sydnorge.

Under Harald Blåtands regeringstid blev Danmark gjort kristent efter, at Harald Blåtand var overgået til kristendommen omkring 965, hvor munken Poppo døbte ham. Harald Blåtand opførte derefter en kirke ved kongesædet i Jelling, hvor den sammen med de 2 gravhøje og de 2 Jellingsten blev monumenter for kongerigets spæde start. Den første og mindste Jellingsten blev opsat af Gorm den gamle over sin dronning Thyra, mens den anden Jellingsten blev opsat af Harald Blåtand selv til minde om sine forældre samt for at markere, at han havde samlet Danmark og Norge samt gjort danerne kristne.

I slutningen af Harald Blåtands regeringstid blev der udført en række store anlægsarbejder rundt omkring i landet. Det omfatter bl.a. 5 store ringborge, nemlig Trelleborg ved Slagelse, Fyrkat ved Hobro, Aggersborg ved Aggersund, Nonnebakken ved Odense og Borgring ved Køge, der alle blev opført omkring 980, samt broen over Ravninge Enge, der blev opført omkring 978. Endvidere blev Danmarks forsvarsvold mod syd, Dannevirke, udvidet under Harald Blåtands regeringstid.

Årsagen til opførelsen af alle disse anlæg fordelt over hele landet kendes ikke, men skal muligvis findes i indre magtkampe i slutningen af Harald Blåtands regeringstid, der endte i 986, hvor han blev dræbt efter kampe mod sønnen Svend Tveskæg og hans tropper. Årsagen kan også være en trussel fra Frankerriget mod syd, som Harald var i krig med i 974.

I denne hjemmeside beskrives en række af de store anlæg, der blev opført under Harald Blåtands regeringstid. Hjemmesiden beskriver anlægget i Jelling, ringborgene Trelleborg, Fyrkat, Aggersborg, Nonnebakken og Borgring samt broen over Ravninge Enge.